cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Профил на купувачаОткрита процедура по ЗОП 2019г – Ежедневна доставка на хранителни продукти

      Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) : 921754

      Решение за откриване на процедура (ЗОП) : 921751

      ДОКУМЕНТАЦИЯ – тук

      Решение – тук


Открита процедура по ЗОП 2017г – Ежедневна доставка на хранителни продукти

       РЕШЕНИЕ №3 от 07.09.2017год

       Уникален номер в Регистъра на ОП:02696-2017-0001

       Доклад на основание чл.60 ал.1

       Протокол №4

       РЕШЕНИЕ

       ДОКУМЕНТАЦИЯ

       Протокол на основание чл54 ал7 от ППЗОП

       Протокол №3

       Протокол №2