cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Свободни места


91 ОДЗ „Слънчев кът” е целодневна детска градина, в която има разкрити 10 групи: две яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години и осем градински групи за деца от 3 години до постъпване в първи клас.

 

За учебната 2018г.-2019г. са обявени следните свободни места за всяка група

от септември 1-ва ясла, родени 2017 г.  – 9 места

от септември 2-ра ясла, родени 2016 г. – 30 места

от септември 1-ва група, родени 2015 г. – 45 места

1-ва група, родени 2014 г. – 48 места

2-ра група, родени 2013 г. – 47 места

3-та група, родени 2012 г. – 41 места

Подготвителна група, родени 2011 г. – 38 места

Класирането ще се обяви на 12.05.2018г. в сайта на Столична община , след което в срок от две седмици родителите трябва да запишат своите деца на място в детската градина със съответните документи за записване. Повече информация за необходимите документи може да намерите в МЕНЮ „Документи“.