cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Екип


В ОДЗ № 91 „Слънчев кът“ за децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на Европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели: