cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Родителски срещи


За предстоящата 2017 / 2018 година планираме дейности подпомагащи съвместната ни работа с родители,

целяща по- добра  координация за успешно реализиране на учебно – възпитателния процес,

както и общоприетите правила и норми на поведение

в детската градина, семейство, обществени места, от страна на децата.

 

 Консултации – всяка сряда  от 09,00 часа до  11,00 часа.  

 

Във връзка със зачестилите случаи за упражняване  на физически и психически тормоз върху деца

в различни детски градини в страната, дирекция „Образование и младежки дейности“- Община София,

разпореди провеждането на анкета във всички общински детски градини.

 

 ДГ №91 „Слънчев кът“ представя обобщените резултати на отговорите на родителите от проведената анонимна анкета.

 

АНКЕТИРАНИ – 139  РОДИТЕЛИ
АНКЕТА
Уважaеми родители!

Обръщаме се с молба към Вас да отговорите на  няколко въпроса, 
които се отнасят до нагласите и потребностите Ви по отношение на посещамостта 
и достъпа на Вашите деца до софийските детски градини/яслени групи.

Анкетата е анонимна!


Благодарим за отделеното време!