cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Родителски срещи


Г  Р  А  Ф  И  К

За провеждане на Родителски срещи в ДГ№91 „Слънчев кът“ за учебната 2019-2020г

група

Учители/ медицински сестри

дата

час

Първа ясла „Пчеличка“ Мс Лиляна Миланова

Мс Таня Василева

18.09.2019г 17.00ч
Втора ясла „Щурче“ Мс Елка Иванова

Мс Лидия Дилкова

19.09.2019г 17.00ч
Първа „А“група „Палави крачета“ Вера Иванова

Стефка Велева

18.09.2019г 17.00ч
Първа“Б“група „Мечо Пух“ Сияна Боевска

Кремена Комитска

24.09.2019г 17.00ч
Втора „А“ група „Звънчета“ Мариана Николова

Катя Масленкова

18.09.2019г 17.00ч
Втора „Б“група „Детелинка“ Адриана Джамбазова

Йоанна Димитрова

19.09.2019г 17.00ч
Трета „А“група „Ежко Бежко“ Аделина Стайкова

Цветанка Радина

18.09.2019г 17.00ч
Трета „Б“група „Шарена дъга“ Ирина Димитрова

Васка Косакова

19.09.2019г 17.00ч
Четвърта“А“група „Звездичка“ Румяна Тодорова

Галина Георгиева

18.09.2019г 17.00ч
Четвърта „Б“група „Слънчице“ Екатерина Григорова

Недялка Гроздева

19.09.2019г 17.00ч

 Консултации – всяка сряда  от 09,00 часа до  11,00 часа.