cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Дневен режим


ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЗА ДЕЦА ОТ ЯСЛЕНИ ГРУПИ

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 7.45 прием на децата и игри
7.45 – 8.00 утринно раздвижване, подготовка за закуска
8.00 – 8.30 сутрешна закуска
8.30 – 8.45 тоалет
8.45 – 10.00 организирани занимания, игри с играчки, закаляване
10.00 – 10.15 подкрепителна закуска
10.15 – 11.00 свободни игри, разходки
11.00 – 11.30 тоалет, подготовка за обяд
11.30 – 12.15 обяд
12.15 – 13.00 тоалет, подготовка за сън
13.00 – 15.30 следобед сън
15.30 – 16.00 събуджане, тоалет
16.00 – 16.30 следобедна закуска
16.30 – 19.00 игри с играчки, изпращане на децата


П  Ъ  Р  В  А          Г  Р  У  П  А

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРИ ЦЕЛОДНЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 16.00 Дейности по избор
16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ в НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 31.05. ДО 14.09.

часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 19.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

В  Т  О  Р  А        Г  Р  У  П  А 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.15 Закуска
9.15 – 10.00 Педагогически ситaуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.40 Подкрепителна закуска
15.40 – 16.00 Педагогическа ситaуация
16.00 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ в НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 31.05. ДО 14.09.

часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.15 Закуска
9.15 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска
15.45 – 19.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

Т  Р  Е  Т  А          Г  Р  У  П  А 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09 ДО 31.05

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 16.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие Педагогически ситуации
16.30 – 19.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 31.05. ДО 14.09.

часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд

Ч  Е  Т  В  Ъ  Р  Т  А         Г  Р  У  П  А 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09 ДО 31.05

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 16.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие Педагогически ситуации
16.30 – 19.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ в НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 31.05. ДО 14.09.

часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска