cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Проект „Различни заедно“


________________________________________________________________________________________________

Ден на народните будители в ДГ № 91 „Слънчев кът“

На 01.ноември в ДГ № 91 „Слънчев кът“ се проведе тържество по случай Деня на народните будители. Децата от целевата група по проект „Различни заедно“ показаха  пред своите родители и екипа за управление на проекта наученото в ателиетата „Родолюбие“  и „Вълшебни ръчички“. Те представиха песни и стихотворения, посветени на народните будители и знанията си за живота и делото им.


ЛЕТЕН ЛАГЕР – РАВДА 2018 Г.

В периода 10-15 юни 2018 година в гр. Равда се проведе летен морски лагер за децата, участници в проект „Различни заедно“.

През  всички дни те бяха включени в работата на ателиета „Вълшебни ръчички“, „Екология“, „Родолюбие“, „Театър“, „ Сугестопедия“.

Децата посетиха и разгледаха възрожденската архитектура на стария град Несебър, придобиха представа за природния феномен „дюни“, рисуваха на различни теми: “ Морски обитатели“, „ Весели игри през лятото“; създадоха интересни пясъчни фигури; разучиха множество музикални, състезателни и забавни игри.

Участвайки в разнообразните занимания и игри, децата проявиха доверие, толерантност, взаимопомощ, увереност при управление на собствените си емоции.


Екскурзия – Обиколка на град София

На 28.03.2018г. се проведе еднодневна екскурзия във връзка с дейностите, определени по ателие „Родолюбие“. Пътуването беше под мотото „София- нашата столица“.

Участваха 90 деца.

Посетени бяха  храм-паметник „Св. Александър Невски“, църквата „Св.София“, гроба на Иван Вазов, Руската църква.

Децата положиха цветя на паметника на Незнайния воин, видяха вечния огън.

За тях беше изключително вълнуващо да наблюдават смяната на караула пред президентството.

Обиколката продължи с разглеждане на  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, паметника на Васил Левски.

Децата се запознаха с историята на нашата столица и научиха любопитни факти за някои от основните сгради.


ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО РАНЧО „КОННИКЪТ“ СЕЛО МАКОЦЕВО

 На 06. и 07. ноември 2017 година се проведе планираната предварително еднодневна екскурзия до с. Макоцево. Участваха 90 деца от ДГ № 91, ДГ № 92 и ДГ № 110 , включени в проект „Различни заедно“. На децата бяха показани различни домашни животни и начините за тяхното отглеждане и хранене,  разказано им бе за живота във фермата. Всяко дете язди кон, вози се на каручка и опита да подкваси кисело мляко. В края на посещението всички бяха почерпени с домашно приготвена баница, а децата усетиха истинския вкус и красота на живота сред природата.


Летен лагер в гр. Банско- 2017 г.

През м. август децата от целевата група по проект „Различни заедно“ бяха на летен лагер в гр. Банско.

Участваха 90 деца с техните ръководители от трите детски градини- партньори по проекта –ДГ № 91 „ Слънчев кът“, ДГ № 92 „Мечта“ и ДГ № 110 „Слънчева мечта“.

Дейностите в петте ателиета „ Вълшебни ръчички“, „Родолюбие“, „Екология“, „Театър“ и „Сугестопедия“ бяха съобразени с възрастта на децата, обстановката, както и с дневния режим. Заниманията бяха организирани интересно и емоционално, предпоставка за което беше приятната обстановка и разнообразните методи и прийоми на преподаване.

Особен интерес предизвикаха срещите с природните забележителности и исторически места: Дом- музей на Никола Вапцаров, църквата „Св. Богородица“, информационен център на Национален парк Пирин. Заедно с планираните мероприятия ежедневно децата посещаваха спа- комплекса на хотела.

Незабравим спомен у тях ще останат познанията, получени сред природата- как се събират съчки и пали огън, как се разпъва палатка, безопасно придвижване по планинска пътека.

Създадената мултикултурна среда благоприятстваше работата с всички деца, независимо от етнос, пол, религиозни и езикови различия.


Екскурзия до гр. Враца

На 20.06.2017 г. във връзка с изпълнение на учебната програма по ателие „Родолюбие“ и заложените към нея дейности, 90 деца участващи в проект „Различни заедно“,  бяха организирани в еднодневна екскурзия до гр. Враца.

Децата и техните ръководители посетиха паметника на Христо Ботев в центъра на града, където положиха цветя в знак на признателност към делото му.  Посетени бяха и Етнографско- възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански“, Музей на файтоните, сградата на възрожденското училище „Възнесение“.


Проведени родителски срещи в ДГ № 91, ДГ № 92 и ДГ № 110

В изпълнение на  проект „Различни заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 26 и 27 септември  2016 година се проведоха родителски срещи в ДГ № 91, ДГ № 92 и ДГ № 110.

Основната им цел беше запознаване на педагогическата колегия и родителите с целите, задачите и графика за провеждане на дейностите. Представени бяха екипите за управление и за изпълнение на проекта. Представители от трите детски заведения и СНЦ „Театър Цвете“ фокусираха вниманието на родителите върху  програмите, с които ще работят в предстоящите две години  за  развитие на личностния потенциал на децата и изграждане на стойностна ценностна система. Уточнено беше, че всяко ателие ще работи по утвърдена единна програма, съобразена с възрастовите и етнически особености на децата от целевата група. Основни методи  на работа ще бъдат преднамерени и непреднамерени игрови педагогически ситуации, нагледно – образни, интерактивни и иновативни подходи в тях.