Решение от процедура за избор на доставчик на хранителни продукти

Протокол от открита процедура по ППЗОП 2019г

Доклад за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Протокол от открита процедура по ЗОП 2019г

Протокол от открита процедура по ППЗОП 2019г

Открита процедура по ЗОП 2019г

За контакти:

България, София 1836:
ж.к.Левски Г бл.9,
Телефон: 02/9466143
Телефон: 02/9466129
Телефон: 0884 801 490
E-mail: director@odz91.com

последвай ни:
Copyright © 2021