Протокол от оферти за ДОД „приложни дейности“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Заповед за ДОД „приложни дейности“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Протокол от оферти за ДОД „спортни дейности“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Заповед за ДОД „спортни дейности“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Протокол от оферти за ДОД „спортни с народни танци“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Заповед за ДОД „спортни с народни танци“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Протокол от оферти за ДОДанглийски език“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Заповед за конкурс за ДОД „английски език“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Протокол от оферти за ДОД „ДЖУДО“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Заповед за конкурс за ДОД „ДЖУДО“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Обява за конкурс за ДОД „приложни изкуства“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Обява за конкурс за ДОД „спортни дейности“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Обява за конкурс за ДОД „спортни с народни танци“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Обява за конкурс за ДОД „английски език“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Обява за конкурс за ДОД „джудо“ за учебната година 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026 г.

Решение от процедура за избор на доставчик на хранителни продукти

Протокол от открита процедура по ППЗОП 2019г

Доклад за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Протокол от открита процедура по ЗОП 2019г

Протокол от открита процедура по ППЗОП 2019г

Открита процедура по ЗОП 2019г

За контакти:

България, София 1836:
ж.к.Левски Г бл.9,
Телефон: 02/9466143
Телефон: 02/9466129
Телефон: 0884 801 490
E-mail: director@odz91.com

последвай ни:
Copyright © 2021