Новини


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

Във връзка със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването:

read more


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №91 „СЛЪНЧЕВ КЪТ“ В ПЕРИОДА 2020-2024г. „Преди да започнем да чертаем определени програми за децата, от която и да е възрастова степен, ние трябва да се опитаме да се отърсим от рутинността и стереотипите, в които се чувстваме удобно без промени години наред.

read more


ГОДИШЕН  ПЛАН

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Детска градина №91 „Слънчев кът” е общинско детско заведение, което е открито през 1991година. Състои се от две свързани помежду си сгради. Едната е на два етажа, а другата – на три. В сградата се помещават 8 градински и 2 яслени групи.

read more


АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19 СА:

read more


Съобщение за записване във филиала на ДГ 91 „Слънчев кът“

От утре 07.11.2022г. до 18.11.2022г., новоприетите деца в яслена група във филиала /София, ж.к. „Левски В“, блок 5/, ще се записват в основната сграда на ДГ №91 /София, ж.к. „Левски Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ №25/ от 09:00 до 16:00ч. тел. за информация: Директор: 02/ 946 61 43 Таня Кечева 0879 06 54 25

read more

 
Адаптиране на детето за детска градина
 

Адаптирането е строго индивидуален процес за всяко дете и за неговите родители. За някои деца този период може да бъде 1 седмица, за други – 1 месец. Педагогът и родителите трябва да имат търпение и да подпомагат детето в процеса на адаптация, за да протече той възможно най-бързо и безболезнено.

Симптомите за адаптираното дете са:
Детето се разделя самостоятелно и в добро настроение с родителя/родителите, възрастните. По време на престоя в детската ясла детето е спокойно. Може често да задава въпроси на мед. сестра – „кога и дали“ ще го вземат от яслата, но това са въпроси, с които то очаква да бъде потвърдена неговата сигурност. По време на занимания и игри разказва спокойно за своите родители. При тръгване от детската ясла разказва с удоволствие какво се е случило.
Няколко правила значими за детето:
Възрастни – родители, прародители, подготовката за раздялата да започва вкъщи. На детето може да му сеговори за това, че то отива на детска ясла, а родителите – на работа.
Родителите трябва да използват любимата играчка, с която детето говори и се чувства сигурно.
Спокойният родител води до себе си спокойно дете. Желателно е сутрин то да бъде водено от родителя, който е готов да се раздели с него нежно, спокойно, но твърдо и бързо. Раздялата в яслата трябва да бъде кратка и насърчаваща детето. Най-добре е родителят сам да помисли за своя ритуал при раздяла. Вероятно детето също ще подскаже какъв да бъде: въздушна целувка, съпроводена с думите „доскоро“, гушкане и целуване, махане с ръка, съпроводено с „доскоро“. Ритуалът ще направи родителя по-уверен и тази увереност ще се предава и на детето. Много важни са емоциите на родителя при раздялата. Колкото по-плах и нерешителен е родителят, толкова по-тревожно ще бъде детето. Не трябва да се тревожи, когато детето плаче. Плачът подпомага нервната система да не се превъзбужда.

допълнителни дейности

  • Народни танци
  • Модерни танци
  • Футбол
  • Приложни изкуства
  • Английски език
  • Джудо

За контакти:

България, София 1836:
ж.к.Левски Г бл.9,
Телефон: 02/9466143
Телефон: 02/9466129
Телефон: 0884 801 490
E-mail: director@odz91.com

последвай ни:
Copyright © 2021