cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Новини


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването:

  • от 22.12.2020г. до 31.01.2021г. в страната се удължава срокът на въведените временни противоепидемични мерки;
  • от 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията на децата в детските градини и детските ясли.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Образец на декларацията ще намерите в сайта на детското заведение в секция „Новини“. Същата може да попълните и на място при приема на детето от учителите и мед. сестри.

В ДГ №91 „Слънчев кът“ ще се спазват всички правила за организиране на дейността за учебната 2020/2021г. в условията на COVID-19.

Декларация-тук


АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID – 19  В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ 


НОВ ГРАФИК ЗА СУТРЕШЕН ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА 91 СЛЪНЧЕВ КЪТ 


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ГРУПИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2020 / 2021 г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА И ЗА ДЕЦА ПОДНОВЯВАЩИ СВОИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪЧНЕВ КЪТ  !!!


МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА


ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ЖЕЛАНИЕТО ДЕТЕТО ДА  ПОСЕЩАВА  ДЕТСКА ГРАДИНА


ГРАФИК ЗА СУТРЕШНИЯ ПРИЕМ НА ДЕЦА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 91 В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО
НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА
2020/2021год. ЩЕ БЪДЕ от 18.05.2020г до
29.05.2020г. ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ

ПРИЕМАТ НА МЯСТО В ДЕТСКА ГРАДИНА
№91 „СЛЪНЧЕВ КЪТ“ от 9 до 16ч.

Директор ДГ№91
/Таня Кечева/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

В А Ж Н О!
ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!

Заедно ще се справим!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители, във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020г на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, ДГ№91 „Слънчев кът“ създаде УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ и чрез www.ePay.bg.

Таксите можете да проверите с точност на www.roditel.eu.За месец февруари, няма да се начислява лихва на дължимата сума.

Моля, в платежното нареждане, изписвайте точно имената на детето и групата, която посещава. Превеждайте само точната сума, след проверка в горепосочения сайт.

Сумите за Допълнителните образователни дейности, към настоящия момент ще се плащат на ръка, като това ще се случи след като Детска градина №91 се върне в нормален режим на работа.

Бъдете здрави!

Пазете себе и семействата си!

От Ръководството на ДГ№91

 

ЗАПОВЕД ЗА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО

НАТИСТНИ ТУК

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка

по схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

НАТИСНИ ТУК 

 

ВАЖНО ЗА ДНИТЕ 20.12.2018г. и 21.12.2018г.

Критични стойности на емисиите от вредни вещеста във въздуха над допустимите норми

1СО р-н „Подуяне”2

 

ДЕЦАТА НА ПОДУЯНЕ СПОРТУВАТ

 

ПРОЕКТ „БЪРЗИ, ЗДРАВИ И УМНИ”

Проектът „Бързи, здрави и умни”, по който работихме съвместно районната администрация на район „Подуяне“ и децата от Детска градина №91 „Слънчев кът“,  се реализира в подкрепа на инициативата – „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“.   Той е финансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото  възпитание и спорта на Столичната община.

В него участваха децата от  4 група «Звънчета» с учители Красимира Ценова и Мариана Николова.

Целта на проекта бе да се подкрепи  комплексното развитие на детето от предучилищна възраст – добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; потребност от  познавателна активност и емоционална удовлетвореност; игрови и комуникативни умения; осигуряване на щастливо детство; изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности на всяко дете за по-нататъшното му развитие като качествена личност, с всестранни компетентности.

На 31 октомври 2017 г., в навечерието на 1 ноември – Деня на будителите,  се проведоха финалните състезания на районно ниво: нашата детска градина за пореден път бе любезен домакин и посрещна децата от ДГ 177, ДГ92 и ДГ 20. Всички деца бяха много добре подготвени и мотивирани за победа в състезателните игри, както и да покажат своите знания, свързани с Деня на будителите.  Те наистина демонстрираха, че в България растат будни и умни деца. Тяхното старание беше възнаградено – всяко дете получи медал, а екипите на детските градини – плакети.

 

IMG_6736IMG_6721IMG_6739IMG_6728IMG_6726IMG_6720IMG_6727IMG_6735IMG_6724


2

1„Спортът – изкуство за оцеляване при агресия”

На 31.05.2016г в Обединено детско заведение №92 „Мечта” се проведе демонстрация на бойни изкуства и танци.
Домакинът ОДЗ №92 „Мечта” посрещна своите гости от район Подуяне: Обединено детско заведение№91 „Слънчев кът”, Целодневна детска градина №20 „Жасминов парк” и Целодневна детска градина№177 „Лютиче”
Децата показаха своите умения по бойни изкуства и бяха поздравени с невероятни танци от приятелите си.
Участието на детските заведение в район Подуяне в проекта „Спортът- изкуство за оцеляване при агресия” за пореден път доказа своята стойност.

IMG_1385IMG_1393IMG_1312IMG_1320IMG_1283IMG_1404

 

ОДЗ №91 „Слънчев кът“ спечели проект

ОДЗ №91 „Слънчев кът“ спечели проект „Туризмът и екологичното възпитание на децата от 5-6 годишна възраст“. Проектът е съфинансиран по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата-2019г

logo-home

261852_289256471183791_403279280_n